Miksi?

Digitaalisuus, osallisuus ja yhteisöllisyys. Jokaisen täytyy löytää oma laatunsa ja sitä kautta autonomisuus, hallinnan tunne ja oma paikkansa yhteisössä. Koulutuksissani etsimme yhdessä konkreettiset menetelmät.
JOkaisella pitäisi olla mahdollisuus löytää työn mielekkyys. Se löytyy tekemällä työssä asioita, jotka haastavat ja palkitseva.

”Meillä on leikki kesken”

kuvaa sitoutumista tekemiseen. Jokainen muistaa, miltä tuntui lapsena, kun huudettin syömään kesken kaiken. Työpaikalle ja kouluun pitäisi palata siksi, että työ tai oppiminen on sitouttavaa. Teen itse tätä työtä, koska pidän siitä, mitä teen.
Vain oma tapa oppia johtaa tyydyttävään tulokseen ja antaa tehokkaan käytänteen elinikäiseen oppimiseen.

Teen yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, jotka kehittävät omaa toimintaansa ns ”ajan hermolla”. Koulutuskenttä ja yritystoiminta täydentävät toisiaan. Ne hyötyvät toisistaan. Minulla on ollut viimeaikoina etuoikeus tehdä yhteistyötä molempien kanssa.

Omien ja yhteisön voimavarojen löytäminen on investointi, jonka jokaisen yrityksen ja työyhteisön pitäisi tehdä.

Ota yhteyttä, niin autan sinua tekemään oppilaitoksellesi tai yrityksellesi yksilöllisen ja erilaisen koulutuksen. Tilaa webinaari tai lähikoulutus. Räätälöin teidän näköisenne kokonaisuuden.

mauri.j.laakso@gmail.com
p. 0405806185

Vastaa