Toiminta ja julkaisuja

Olen viiden vuoden ajan kouluttanut Helsingin kaupungin opettajia aluksi Mediakeskuksessa sittemmin opetusviraston muissa laitoksissa.

 • Tutkivan oppimisen verkkopedagogiikka
 • Ilmiöpohjaisen oppimisen verkkopedagogiikka
 • Pelillinen oppiminen
 • Portfolio-oppiminen, laaja-alainen oppiminen ja oppimisen personointi
 • Oppimisprosessin suunnittelu ja hyvät oppimistehtävät
 • Oppimisprosessin rakentaminen verkkoympäristöön

  Cmaptools-käsitekartta oppimisesta ITK-esitys Hämeenlinna 2009
  ”Piloteista arkeen foorumi ITK-päivät 2010”
  Pedagogisen liveroolipelin toteutus ja suunnittelu sulautuvassa oppimisessa. ITK-Hämeenlinna 2010
  Lautapelistä sulautuvaksi roolipeliksi. Esitys ITK-Hämeenlinna 2012
  ”Nyt pelittää!”-pelin suunnittelu ja Pelinjohto 2012
  Oppilaitoksia yhdistävä pelisuunnitteluprosessi oppimisympäristönä, ITK-Hämeenlinna 2013
  3D-virtuaalioppimisympäristö aikuisten maahanmuuttajien koulutuksessa. ITK-Hämeenlinna 2013

  Mobiilikesäkoulu-mobiilipaikkatietopeli 2013

  Mobiilihanke

  Mobiilisti Suomenlinnassa

  Pelisuunnittelun ohjaaminen Lehtisaaressa

  Kirjallisia tuotoksia

  Johtajuudella toimintakulttuurin muutokseen: pelillisyys

  Pelikasvattajan käsikirja

  Pelillisyys oppimisympäristönä

  Pelisuunnittelun ohjaaminen ilmiöpohjaisessa projektissa, haastattelun muotoon kirjoittamani kuvaus Kirjassa Osallistava oppiminen, Kirsti Lonka (2015)

  Muu julkinen toiminta:

  Kaikkialla-hanke kertoi työpajastani näin.

  pelipedagogi päästäisi pelimaailman kouluun

  Demokraattisten koulujen konferenssi IDEC2016- Keynote puhuja ”Oppiminen taikapiirin sisällä”

  Vastaa