Osaamismerkit jakoon.

Tämän merkin saaja on suorittanut pelillisyys-koulutuksen ennakkotehtävän ja oikeuttaa osallistumaan pelillisyys webinaariin.

Tämän merkin saaja on suorittanut pelillisyys-koulutuksen ennakkotehtävän ja oikeuttaa osallistumaan pelillisyys webinaariin.

Ennakkotehtävämerkki oikeuttaa osallistumaan pelillisyys-webinaariin. Saat merkin sähköpostiisi ja voit liittää sen omalle kotisivullesi, kuvapankkiin tai vaikkapa Instagramiin.

Pelittäjämerkki!

Maurinmerkki

Tämän merkin saaja on osallistunut aktiivisesti viiteen webinaariin, jossa on perehdytty pelillistämisen prosessiin pedagogisessa viitekehyksessä. Sarjan webinaarit ovat jokainen kestoltaan 1h 30 min ja niihin kuuluu neljän viikon ajan yhteisöllistä työskentelyä verkossa, jossa osallistujat ideoivat, antavat palautetta toisilleen ja luovat uusia pelillisiä ratkaisuja omaan työhönsä. Merkki osoittaa myös, että sen haltijalla on taitoa ja motivaatiota ottaa myös verkkopedagogiikka haltuun.

Webinaarit antavat valmiuden ymmärtää pelillisen suunnittelun vaiheet ja osatekijät. Erityisesti tavoitteena on liittää osallistava ja pelillinen työskentely osaksi opettajan omaa jo olemassa olevaa pedagogista ajattelua ja asiantuntemusta. Pedagoginen pelillistäminen edellyttää hyvää opettajan ammattitaitoa.

Tämän merkin saaja on konkreettisesti kokeillut, miten tekstipohjaisen verkkopelin valmistautumisen prosessi etenee ideasta tarinaan ja roolin kehittämisen ja tiedonhankinnan kautta peliin, jossa pelaajat pelaavat kirjoittamalla diagogia, blogia ja kommentoivat toistensa työtä tarinassa ja välillä sen ulkopuolella. Pelaaminen johtaa verkkovälineiden hyvään hallintaa.

Voidaan sanoa, että tämän merkin haltija on orientoitunut varsin perusteellisesti pelillisen oppimisen maailmaan ja myös verkko-oppimiseen. Käytäntö osoittaa, miten pitkälle innostus hänet vie. Onnea sinnikkyydestä!

Hangaround-merkki

Badge-18

Tämän merkin saaja on osallistunut aktiivisesti Verkko-peliin, (tekstipohjaiseen ja ilmiöpohjaisen ja tutkivan oppimisen roolipeliin) verkko-oppimisympäristössä. Hän on perehtynyt (osallistumalla tai seuraamalla verkossa) roolihahmon rakentamisen pedagogisiin käytänteisiin. Hän on seurannut tai itse osallistunut tekstipohjaisen pelaamisen eri tapoihin. Pelaajat yhtäällä keskustelivat roolissa keskustelufoorumissa ja toisaalla kertoivat roolinsa näkökulmasta yhteisöllisesti tarinaa. Hän on lisäksi osallistunut viiteen ( 5×1.5h) pelillisyyswebinaariin joko live-tapahtumassa tai tallenteen kautta. Pelillisyys-webinaareissa keskityttiin, sekä kokonaisen opetusprosessin, että yksittäisen pedagogisen ydintavoitteen pelillistämisen suunnitteluun. Webinaarit antavat perusteelliset valmiudet pelillistämisen ideointiin ja toteutukseen omassa työssä. Merkin saajan seuraava haaste on ratkaista käytännössä pelillisyyshaaste ja suunnitella oma pelillistetty pedagoginen koukku.

Webinaarit 2017

Sarjaan kuuluu viisi 1,5 h webinaaria, joihin liittyy oman pelillisen ratkaisun suunnittelu omaan työhön. Koulutuksen sisältönä on ollut erityisesti pelillisten elementtien käyttäminen sellaisessa viitekehyksessä, joka itsessään ei ole peli. Koulutuksessa on perehdytty motivaatioon oppimisessa erityisesti itseohjautuvuuden ja omaan oppimisen sitoutumisen näkökulmasta. Koulutuksessa on perehdytty varsin perusteellisesti siihen, miksi pelillistäminen on kannattavaa ja miten pelillinen prosessi suunnitellaan ja rakennetaan. Koulutuksessa on tutustuttu erilaisiin pelillisiin ratkaisuihin opetuksessa ja muutamiin liike-elämän pelillisiin ratkaisuihin.

Opiskelijat tuottavat ja jakavat itse suunnittelemansa pelillisen ratkaisun omaan työhönsä.

Peruspelimerkki

Peruspelimerkin saaja on osallistunut kolmen tunnin koulutukseen, jossa on tutustuttu pelillisten, osallistavien harjoitusten ja demojen avulla pelillisyyden käsitteeseen. Hän on tutustunut pelillisten elementtien mahdollisuuksiin työn ja opiskelun apuna.

Vastaa