Kouluttajakoulutukset yrityksissä

Silloin, kun yritysten osaaminen on huippuosaamista, se ei ole läheskään aina osaamista, jonka asiantuntija itse tiedostaa. Osaaminen on hiljaista tietoa, joka on käytössä silloin, kun sitä tarvitaan. Se ei ole välttämättä osaamista, jota he osaavat käsitteellistää, puhumattakaan, että he voivat sitä välittää kouluttamalla muille.

Autan yritystä mallittamaan asiantuntijoidensa osaamista. Sen perusteella suunnittelen tai autan suunnittelemaan perehdytyspaketin sille osalle henkilöstöä, jolle osaaminen halutaan jakaa.

    Kouluttajat omasta takaa.

Kouluttajakoulutuksessa yrityksen osaaja ohjataan löytämään oma kouluttajapersoona, joka on edellytyksena uskottavan ja sitouttavan koulutuksen rakentamisessa. Mitä on koulutus ennen koulutusta? Miten koulutukseen valmistaudutaan? Mitä on luominen ja ketjuttaminen koulutuksessa? Miten rakennetaan vaihteleva ja vuorovaikutuksellinen koulutuspäivä?

Kouluttajakoulutus rakennetaan yrityksen oman organisaation kanssa kiinteässä yhteistyössä. Kaikki koulutukset ovat erilaisia ja tilaajan näköisiä. Koulutuksissa toteutetaan asioita, joihin siellä perehdytään. Vähän omaa, jotain lainattua ja uusi suunta. Siihen vihkiytyy muutos.