Liveroolipeli monialaisen oppimisen pedagogisena välineenä.

Liveroolipeli monialaisen oppimisen välineenä ei ole pelkästään pedagogiseen pelaamiseen tähtäävä koulutuspäivä. Se on tarkasti mietitty kokonaisuus, jossa koulu valitsee ilmiön, johon koulutuksen strukturoitu suunnitteluiltapäivä tähtää. Koulutus ei sisällä lainkaan luentoa, vaan kaikki koulutus tapahtuu yhteisöllisiä työtapoja käyttämällä. Tarvittavat esitykset jaetaan etukäteen. Samalla koulutukseen tulijat myös valmistautuvat heti yhteisöllisten suunnitelmiensa tekemiseen. Etukäteen stukturoidussa työskentelyssä osallistujille jaetaan tarkoituksenmukaista informaatiota heidän tarpeittensa mukaan.

Iltapäivä huipentuu suunnitelmien rikastamiseen yhteisessä harjoituksessa. Koulutuspäivässä on useita tasoja, jossa osallistujat sekä saavat malleja, että toteuttavat niitä ja kehittävät samalla omia toteutuksiaan. Iltapäivän koulutus voidaan kiteyttää ”tarina, joka kertoo, mistä ilmiössä on kyse”-lauseeseen. Siinä käydään askel kerrallaan, miten oppimisen tavoitteet upotetaan tarinaan ja muodostuu ”FIKFAKTAA”.

Aamupäivä on käytännön liveroolipelin kokeilemisen aika. Siinä osallistujat uppoavat Suomen kasvatuksen ja kulttuurin historiallisten ja vähän nykypäivänkin hahmoihin nahkoihin. Samalla tutuksi tulevat kasvatuksen historian vaiheet ja keskeiset teoreettiset näkökulmat Comeniuksesta Herbartiin, Pestalozzista Dewey’iin ja Frenet’stä demokraattiseen kouluun. Mukana ovat totta kai kaikki suomalaiset suurmiehet, Snellman, Cleve, Cygneus Soininen ja Salomaa. Lisäksi monia mielenkiintoisia kulttuurihahmoja Vivi Lönnistä Eliel Saariseen.

Peli ei ole pelkästään roolipeli, vaan osallistujille konkretisoidaan toiminnan kautta historian kautta kehittyneen oppimisen ja kasvatuksen näkökulmat. Lisäksi totta kai he kokeilevat käytännössä ennakkotehtävässä tutuksi tulleeseen liveroolipelin konseptiin.

Kokonaisuus on uusi ja erilainen koulutuskonsepti. Ensimmäiset testaukset olivat enemmän kuin rohkaisevia. Uskallan taata, että koulutuksessa opettajat löytävät uusia näkökulmia oman ammattitaitonsa kehittämiseksi.
Kallahden opettajat loivat kehyksen Helsinki-ilmiölleen. Rehtorin kommentti: ”Oli tämä nyt jotain muuta, kuin ne tavalliset pönötys-vesot!”

ota yhteyttä: info@maurilaakso.com
0405806185

Me istutimme puun-traileri from Pelipeda Mauri Laakso on Vimeo.